İrlandalı Romancı Samuel Beckett'in Biyografisi

Samuel Beckett (13 Nisan 1906 - 22 Aralık 1989) İrlandalı bir yazar, yönetmen, çevirmen ve oyun yazarıydı. 20. yüzyıl dramasında absürd ve devrimci bir figür, hem İngilizce hem de Fransızca yazdı ...

Daha Fazla Oku

Neoliberalizm Nedir? Tanım ve Örnekler

Neoliberalizm, serbest pazarın değerini vurgulayan bir politik ve ekonomik politika modelidir. ekonomik faktörlerin kontrolünü hükümetten özele devretmeye çalışırken kapitalizm sektör. Ayrıca özel...

Daha Fazla Oku

Komüniteryenizm Nedir? Tanım ve Ana Teorisyenler

Komüniteryenizm, toplumun çıkarlarını bireyin çıkarlarına göre vurgulayan bir 20. yüzyıl politik ve sosyal ideolojisidir. Komünitarizm, genellikle liberalizm, bireyin çıkarlarını toplumun çıkarlar...

Daha Fazla Oku

Bireyden Ayrılma Nedir? Tanım ve Örnekler

İnsanlar bir kalabalığın parçası olduklarında neden farklı davranıyorlar? Psikologlara göre bunun bir nedeni, insanların şu adıyla bilinen bir durumu deneyimleyebilmesidir: bireyselleşme. Bu maka...

Daha Fazla Oku

William Shockley'in biyografisi

William Shockley Jr. (13 Şubat 1910 - 12 Ağustos 1989), Amerikalı bir fizikçi, mühendis ve mucitti. transistör 1947'de. Shockley, başarıları için 1956 Nobel Fizik Ödülü'nü paylaştı. 1960'ların son...

Daha Fazla Oku

İran Rehine Krizi: Olaylar, Sebepler ve Sonrası

İran rehine krizi (4 Kasım 1979 - 20 Ocak 1981) ülkenin hükümetleri arasında gergin bir diplomatik açmazdı. İranlı militanların 52 Amerikan vatandaşını Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nde 444'e rehi...

Daha Fazla Oku

Sünni ve Şii: Ülkeler, Tarih, Etki

Orta Doğu'daki iki büyük güç, Sünni çoğunluk tarafından yönetilen bir Arap nüfus olan Suudi Arabistan ve Şii çoğunluk tarafından yönetilen bir Pers nüfusu olan İran'dır.Bu iki grup yüzyıllardır a...

Daha Fazla Oku

Hizbullah: Tarih, Örgütlenme ve İdeoloji

Arapça'da "Tanrı Partisi" anlamına gelen Hizbullah, bir Şii Müslüman Lübnan merkezli siyasi parti ve militan grup. Son derece gelişmiş siyasi yapısı ve sosyal hizmetler ağı nedeniyle, genellikle “...

Daha Fazla Oku

Modern Polislik Tarihi

Önce Sanayi devrimiAmerika ve İngiltere'de polislik, genellikle kendi toplumlarında kanun ve düzeni sağlamakla ilgilenen bireysel vatandaşlar tarafından gönüllü olarak gerçekleştirildi. Bu yarı za...

Daha Fazla Oku

Başarısız Durum Nedir? Tanım ve Örnekler

Başarısız bir devlet, bir devletin temel işlevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmekten aciz hale gelen bir hükümettir. egemen ulusaskeri savunma, yasa uygulama, adalet, eğitim veya ekonomik i...

Daha Fazla Oku