Yanıtlarla Çevresel Çalışma Sayfaları

Geometri ve matematikte, çevre kelimesi bir dairenin etrafındaki mesafenin ölçümünü tanımlamak için kullanılırken, yarıçap bir dairenin uzunluğu boyunca mesafeyi tanımlamak için kullanılır. Aşağıdaki sekiz çevre çalışma sayfasında, öğrencilere listelenen çevrelerin her birinin yarıçapı verilir ve alanı ve çevreyi inç olarak bulmaları istenir.

Neyse ki, çevre çalışma sayfalarının bu yazdırılabilir PDF'lerinin her biri, tüm bu soruların cevaplarını içeren ikinci bir sayfa ile gelir. öğrencilerin çalışmalarının geçerliliğini kontrol edebildiklerini, ancak öğretmenlerin bu sayfaya cevap vermediklerinden emin olmaları önemlidir. Başlangıçta!

Çevreleri hesaplamak için, matematikçilerin mesafeyi ölçmek için kullandıkları formülleri hatırlatmaları gerekir. yarıçap uzunluğu bilindiğinde bir dairenin çevresinde: dairenin çevresi yarıçapın Pi ile çarpımının iki katıdır veya 3.14. (C = 2πr) Öte yandan, bir dairenin alanını bulmak için, öğrencilerin alanın Pi = A = 2r2 olarak yazılan yarıçapın karesi ile çarpıldığını hatırlamaları gerekir. Aşağıdaki sekiz çalışma sayfasındaki soruları çözmek için bu denklemlerin her ikisini de kullanın.

Öğrencilerdeki matematik eğitimini değerlendirmek için ortak temel standartlarda, aşağıdaki beceri gereklidir: Alan için formülleri ve bir çemberin çevresi ve bunları problemleri çözmek ve çevresi ile alanı arasındaki ilişkinin gayri resmi bir türetmesini sağlamak için kullanın. daire.

Öğrencilerin bu çalışma sayfalarını tamamlayabilmeleri için şu kelimeleri anlamaları gerekir: alan, formül, daire, çevre, yarıçap, pi ve pi ve çap simgesi.

Öğrenciler, çevre ve diğer 2 boyutlu şekillerin alanı üzerinde basit formüllerle çalışmış olmalı ve çemberin çevresini belirlemek için dize kullanmak ve daha sonra dize ölçmek daire.

Şekillerin çevresini ve alanlarını bulabilecek birçok hesap makinesi var, ancak önemli Öğrencilerin kavramları anlayabilmeleri ve formüllere geçmeden önce formülleri uygulayabilmeleri hesap makinesi.

Bazı öğretmenler öğrencilerin formülleri ezberlemelerini ister, ancak öğrencilerin tüm formülleri ezberlemelerine gerek yoktur. Bununla birlikte, 3.14'te Pi sabitinin değerini hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Pi teknik olarak 3.14159265358979323846264... ile başlayan sonsuz bir sayıyı temsil etse de, öğrenciler dairenin alanının yeterince doğru ölçümlerini sağlayacak Pi'nin temel formunu hatırlamalı ve çevresi.

Her durumda, öğrenciler temel bir hesap makinesi kullanmadan önce birkaç soruya formülleri anlayabilmeli ve uygulayabilmelidir. Bununla birlikte, temel hata hesaplayıcıları, kavramın hesaplama hatası olasılığını ortadan kaldırmak için anlaşıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Müfredat eyaletten eyalete, ülkeden ülkeye değişir ve her ne kadar bu kavram yedinci sınıfta gerekli olsa da Ortak Temel Standartlar için, bu çalışma sayfalarının hangi dereceye uygun olduğunu belirlemek için müfredatı kontrol etmek akıllıca olacaktır.

TikTokni.com