GMAT ve GRE Math

İçin hazırlanıyor musun GRE ya da GMAT? Eğer bu zamanlı lisansüstü ve işletme okulu sınavları gelecekteki ise, yüzde soruları cevaplamak için bir kısa yol. Daha spesifik olarak, bu makale bir sayının yüzdesini kolayca hesaplamaya odaklanmaktadır.

Bir sorunun 125'in% 40'ını bulmanızı gerektirdiğini varsayalım. Bu basit adımları izleyin.

Yüzde Hesaplamak için Dört Adım

Adım 1: Bu yüzdeleri ve karşılık gelen kesirlerini ezberleyin.

  • 100% = 1
  • 50% = 1/2
  • 25% = 1/4
  • 33 1/3% = 1/3
  • 20% = 1/5
  • 10% = 1/10


Adım 2: Listeden söz konusu yüzde ile eşleşen bir yüzde seçin. Örneğin, bir sayının% 30'unu arıyorsanız,% 10'u seçin (çünkü% 10 * 3 =% 30).

Başka bir örnekte, bir soru 125'in% 40'ını bulmanızı gerektirir. % 40'ın yarısı olduğu için% 20'yi seçin.

Adım 3: Sayıyı kesirin paydasıyla bölün.

% 20'nin 1/5 olduğunu ezberlediğiniz için 125'i 5'e bölün.
125/5 = 25
125'in% 20'si = 25

Adım 4: Gerçek yüzdeye ölçeklendirin. % 20'yi iki katına çıkarsanız,% 40'a ulaşırsınız. Bu nedenle, 25'i iki katına çıkarırsanız 125'in% 40'ını bulacaksınız.

25 * 2 = 50

125'in% 40'ı = 50

Cevaplar ve Açıklamalar

Orijinal Çalışma Sayfası

1. 63'ün% 100'ü nedir?
63/1 = 63
2. 1296'nın% 50'si nedir?
1296/2 = 648
3. 192'nin% 25'i nedir?
192/4 = 48
4. 810'un% 33 1/3'ü nedir?
810/3 = 270
5. 575'in% 20'si nedir?
575/5 = 115
6. 740'ın% 10'u nedir?
740/10 = 74
7. 63'ün% 200'ü nedir?
63/1 = 63
63 * 2 = 126
8. 1296'nın% 150'si nedir?
1296/2= 648
648 * 3 = 1944
9. 192'nin% 75'i nedir?
192/4 = 48
48 * 3 = 144
10. 810'un 66 2/3% nedir?
810/3 = 270
270* 2 = 540
11. 575'in% 40'ı nedir?
575/5 = 115
115 * 2 = 230
12. 575'in% 60'ı nedir?
575/5 = 115
115 * 3 = 345
13. 740'ın% 5'i nedir?
740/10 = 74
74/2 = 37

TikTokni.com