Maslow'un Kendini Gerçekleştirme Teorisini Anlamak

Psikolog Abraham Maslow'un kendini gerçekleştirme teorisi, bireylerin yaşamdaki potansiyellerini yerine getirmeye motive olduklarını iddia ediyor. Kendini gerçekleştirme tipik olarak Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisiyle birlikte tartışılır, bu da kendini gerçekleştirmenin dört "daha düşük" gereksinimin üzerinde bir hiyerarşinin üstünde yer aldığını gösterir.

Teorinin Kökenleri

20. yüzyılın ortalarında, psikanaliz ve davranış psikoloji alanında ön plana çıkıyordu. Büyük ölçüde çok farklı olmasına rağmen, bu iki perspektif insanların kontrolleri dışındaki güçler tarafından yönlendirildiği yönünde genel bir varsayımı paylaştı. Bu varsayıma karşılık, hümanist psikoloji adı verilen yeni bir bakış açısı ortaya çıktı. Hümanistler, insan çabası konusunda daha iyimser, aracı bir bakış açısı sunmak istediler.

Kendini gerçekleştirme teorisi bu hümanistik bakış açısıyla ortaya çıktı. Hümanist psikologlar, insanların daha yüksek ihtiyaçlar, özellikle de kendini gerçekleştirme ihtiyacı tarafından yönlendirildiğini iddia ettiler. Psikolojik sorunlara odaklanan psikanalistlerin ve davranışçıların aksine, Maslow psikolojik olarak sağlıklı bireyleri inceleyerek teorisini geliştirdi.

İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow kendini gerçekleştirme teorisini bir ihtiyaçlar hiyerarşisi. Hiyerarşi, aşağıdaki gibi en düşükten en yükseğe düzenlenmiş beş ihtiyacı temsil eder:

 1. Psikolojik ihtiyaçlar: Bunlar bizi canlı tutan su, barınak, sıcaklık ve uyku gibi ihtiyaçları içerir.
 2. Güvenlik ihtiyaçları: Güvenli, istikrarlı ve korkmayan hissetme ihtiyacı.
 3. Sevgi ve aidiyet ihtiyaçları: Arkadaşlarınızla ve ailenizle ilişkiler geliştirerek sosyal olarak aidiyet ihtiyacı.
 4. Saygı ihtiyaçları: Hem (a) kişinin başarılarına ve yeteneklerine dayanarak benlik saygısı ve (b) başkalarından tanınma ve saygı duyma ihtiyacı.
 5. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları: Kişinin kendine özgü potansiyellerini takip etme ve yerine getirme ihtiyacı.

Ne zaman Maslow aslen 1943'teki hiyerarşiyi açıkladı, daha düşük ihtiyaçlar karşılanana kadar daha yüksek ihtiyaçların yerine getirilmeyeceğini belirtti. Ancak ekledi, bir ihtiyaç olmak zorunda değil tamamen hiyerarşideki bir sonraki ihtiyaca geçmesi için memnunum. Bunun yerine, ihtiyaçlar kısmen karşılanmalıdır, yani bireyin beş ihtiyacı da en azından bir dereceye kadar aynı anda takip edebilmesi gerekir.

Maslow, bazı bireylerin neden daha düşük ihtiyaçlardan önce daha yüksek ihtiyaçları takip edebileceğini açıklamak için uyarılar içeriyordu. Örneğin, özellikle kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etme arzusuyla hareket eden bazı insanlar, düşük ihtiyaçları karşılanmasa bile kendini gerçekleştirmeye devam edebilirler. Benzer şekilde, özellikle yüksek ideallerin peşinden gitmeye kendini adamış bireyler, düşük ihtiyaçlarını karşılamalarını engelleyen sıkıntıya rağmen kendini gerçekleştirebilirler.

Öz-Gerçekleşmenin Tanımlanması

Maslow'a göre kendini gerçekleştirme, kendisinin en iyi versiyonu olma yeteneğidir. Maslow, “Bu eğilim, gittikçe daha fazla hale gelme, kişinin sahip olabileceği her şey olma arzusu olarak ifade edilebilir.”

Tabii ki hepimiz farklı değerler, arzular ve kapasiteler tutuyoruz. Sonuç olarak, kendini gerçekleştirme farklı insanlarda kendini farklı gösterecektir. Bir kişi sanatsal ifade yoluyla kendini gerçekleştirebilirken, diğeri ebeveyn olarak bunu gerçekleştirirken, diğeri yeni teknolojiler icat ederek bunu gerçekleştirebilir.

Maslow, dört düşük ihtiyacı karşılama zorluğu nedeniyle, çok az insanın başarılı bir şekilde kendini gerçekleştireceğine ya da bunu sadece sınırlı bir kapasitede yapacağına inanıyordu. Başarılı bir şekilde kendini gerçekleştirebilen insanların belirli özellikleri paylaşmasını önerdi. Bu insanları aradı kendinden actualizers. Maslow'a göre, kendini gerçekleştirenler zirve deneyimleri ya da neşe ve aşkınlık anları elde etme yeteneğini paylaşıyor. Herkes en yüksek deneyime sahip olsa da, kendini gerçekleştirenler bunları daha sık yaşarlar. Buna ek olarak, Maslow kendini gerçekleştirenlerin son derece yaratıcı, özerk, nesnel, insanlıkla ilgili, kendilerini ve başkalarını kabul etme eğiliminde olduklarını ileri sürdü.

Maslow, bazı insanlar kendini gerçekleştirme konusunda motive değildir. Bu noktayı eksiklik ihtiyaçları veya D-ihtiyaçları arasında ayrım yaparak, hiyerarşive ihtiyaç veya B-ihtiyaçları olmak. Maslow, D-ihtiyaçlarının dış kaynaklardan geldiğini, B-ihtiyaçlarının da bireyden geldiğini söyledi. Maslow'a göre, kendini gerçekleştirenler, B-ihtiyaçlarını takip etmek, gerçekleştirmeyenlere göre daha motive oluyorlar.

Eleştiri ve İleri Çalışma

Kendini gerçekleştirme teorisi, ampirik desteğin olmaması ve kendini gerçekleştirmenin mümkün olabilmesi için daha düşük ihtiyaçların karşılanması gerektiği önerisiyle eleştirilmiştir.

İçinde 1976, Wahba ve Bridwell bu konuları araştırdı teorinin farklı bölümlerini araştıran bir dizi çalışmayı gözden geçirerek. Sadece teori için tutarsız destek ve Maslow'un hiyerarşisinde önerilen ilerleme için sınırlı destek buldular. Bununla birlikte, bazı insanların B-ihtiyaçları tarafından D-ihtiyaçlarından daha fazla motive oldukları fikri araştırmaları, borç verme ile desteklenmiştir. bazı insanların kendini gerçekleştirme yönünde diğerlerine göre daha doğal bir şekilde motive olabileceği fikrine artan kanıtlar

bir 2011 Tay ve Diener çalışması 123 ülkede Maslow’un hiyerarşisindekine çok benzeyen ihtiyaçların tatminini araştırdı. İhtiyaçların büyük ölçüde evrensel olduğunu, ancak bir ihtiyacın yerine getirilmesinin bir diğerinin yerine getirilmesine bağlı olmadığını bulmuşlardır. Örneğin, bir birey ait olma ihtiyacını karşılamasa bile kendini gerçekleştirme özelliğinden yararlanabilir. Bununla birlikte, çalışma, bir toplumdaki çoğu vatandaşın temel ihtiyaçları karşılandığında, o toplumdaki daha fazla insanın tatmin edici ve anlamlı bir yaşam sürdürmeye odaklandığını göstermiştir. Birlikte ele alındığında, bu çalışmanın sonuçları kendini gerçekleştirmenin Yapabilmek diğer dört ihtiyacın tümü karşılanmadan, ancak temel karşılanan ihtiyaçlar kendini gerçekleştirmeyi çok daha muhtemel kılar.

Maslow’un teorisinin kanıtı kesin değildir. Daha fazla bilgi edinmek için kendini gerçekleştirenleri içeren gelecekteki araştırmalara ihtiyaç vardır. Ancak psikoloji tarihine verdiği önem göz önüne alındığında, kendini gerçekleştirme teorisi klasik psikolojik teorilerin panteonundaki yerini koruyacaktır.

Kaynaklar

 • Compton, William C. “Kendini Gerçekleştirme Mitleri: Maslow Gerçekten Ne Dedi?” İnsancıl Psikoloji Dergisi, 2018, s.1-18, http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022167818761929
 • Maslow, İbrahim H. "İnsan motivasyonu teorisi." Psychological Review, cilt. 50, hayır. 4, 1943, s. 370-396, http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
 • McAdams, Dan. Kişi: Kişilik Psikolojisi Bilimine Giriş. 5inci ed., Wiley, 2008.
 • McLeod, Saul. “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi.” Sadece Psikoloji, 21 Mayıs 2018. https://www.simplypsychology.org/maslow.html
 • Tay, Louis ve Ed Diener. “Dünyada İhtiyaçlar ve Öznel İyi Oluş.” Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi, cilt. 101, no. 2, 2011, 354-365, http://academic.udayton.edu/jackbauer/Readings%20595/Tay%20Diener%2011%20needs%20WB%20world%20copy.pdf
 • Wahba, Mahmoud A. ve Lawrence G. Bridwell. “Maslow Yeniden Değerlendirildi: İhtiyaç Hiyerarşisi Teorisi Üzerine Bir Araştırma İncelemesi.” Örgütsel Davranış ve İnsan Performansı, cilt. 15, 1976, 212-240, http://larrybridwell.com/Maslo.pdf
TikTokni.com