Yoksulluk: Sosyolojide Tanım ve Türleri

Yoksulluk, temel hayatta kalmak için gerekli olan veya belirli bir asgari seviyeyi karşılamak için gerekli kaynakların eksikliği ile karakterize sosyal bir durumdur. yaşam standartları yaşadığı yer için bekleniyordu. Yoksulluğu belirleyen gelir düzeyi bir yerden bir yere farklı olduğundan sosyal bilimciler bunun en iyi, yiyecek, giyecek ve barınak. Yoksulluk içinde olan insanlar tipik olarak sürekli açlık ya da açlık, yetersiz ya da yoksun eğitim ve sağlık hizmeti görürler ve genellikle yabancılaştırılmış ana akım toplumdan.

Yoksulluk, küresel ölçekte ve uluslar içinde maddi kaynakların ve servetin eşit olmayan dağılımının bir sonucudur. Sosyologlar bunu gelir ve zenginliğin eşitsiz ve eşitsiz dağılımı, Batı toplumlarının sanayileşmesinin ve küresel kapitalizmin sömürücü etkileri.

Yoksulluk, fırsat eşitliği olan bir sosyal koşul değildir. Dünyada ve ABD içinde, kadınlar, çocuklar ve renk insanları yoksulluk yaşamak beyaz erkeklerden çok daha fazla.

Bu tanım genel bir yoksulluk anlayışı sunsa da, sosyologlar bunun birkaç farklı türünü tanımaktadır.

TikTokni.com