Matematikten korkuyor musunuz? Endişenizi Yenmeyi Öğrenin

Matematik kaygısı veya matematik korkusu aslında oldukça yaygındır. Matematik kaygısı, test kaygısı gibi, sahne korkusuna oldukça benzer. Birisi neden sahne korkusu çekiyor? Kalabalığın önünde bir şeyler ters gitme korkusu mu? Hatları unutma korkusu? Kötü yargılanma korkusu? Tamamen boş kalma korkusu mu? Matematik kaygısı bir tür korkuyu beraberinde getirir. Kişinin matematiği yapamayacağı korkusu veya çok zor veya genellikle güven eksikliğinden kaynaklanan başarısızlık korkusu. Çoğunlukla, matematik kaygısı matematiği doğru yapma korkusudur, zihinlerimiz bir boşluk çizer ve başarısız oluruz ve elbette aklımız ne kadar sinirli ve endişeli olursa, çizim yapma şansı o kadar artar boşlukları. Matematik sınavları ve sınavları üzerinde zaman sınırlarının bulunması baskısı, birçok öğrenci için kaygı düzeylerinin artmasına neden olmaktadır.

Genellikle matematik kaygısı matematikteki hoş olmayan deneyimlerden kaynaklanır. Tipik olarak matematik fobileri, matematiği sınırlı bir anlayışa yol açacak şekilde sunmuşlardır. Ne yazık ki, matematik kaygısı genellikle zayıf öğretim ve matematikte tipik olarak matematik kaygısına yol açan zayıf deneyimlerden kaynaklanmaktadır. Matematik kaygısıyla karşılaştığım öğrencilerin birçoğu, matematiği gerçekten anlamanın aksine matematikteki prosedürlere aşırı güven duyduğunu gösterdi. Prosedürleri, kuralları ve rutinleri çok fazla anlamadan ezberlemeye çalıştığında, matematik çabucak unutulur ve kısa süre içinde panik başlar. Tek bir konseptle deneyimlerinizi düşünün -

kesirler bölümü. Muhtemelen karşılıklılıklar ve tersleri öğrendiniz. Başka bir deyişle, 'Nedenini tersine çevirmek, sadece tersine çevirmek ve çoğaltmak sizin değil'. Kuralı ezberlediniz ve işe yarıyor. Neden çalışıyor? Neden işe yaradığını gerçekten anlıyor musunuz? Her biri size neden işe yaradığını göstermek için pizza veya matematik manipülatörleri kullandı mı? Değilse, prosedürü ezberlediniz ve hepsi buydu. Matematiği tüm prosedürleri ezberlemek olarak düşünün - ya birkaçını unutursanız? Bu nedenle, bu tür bir strateji ile iyi bir hafıza yardımcı olacaktır, ama ya iyi bir hafızaya sahip değilseniz. Matematiği anlamak çok önemlidir. Öğrenciler matematiği yapabildiklerini anladıktan sonra, tüm matematik kaygısı kavramının üstesinden gelinebilir. Öğretmenler ve veliler, öğrencilerin kendilerine sunulan matematiği anlamalarını sağlamak için önemli bir role sahiptir.

TikTokni.com