Python'un String Şablonlarının Gücü

Python yorumlanmış, nesne yönelimli, üst düzey bir Programlama dili. Öğrenmesi kolaydır, çünkü sözdizimi program bakım masraflarını azaltan okunabilirliği vurgular. Birçok programcı, piton çünkü - derleme adımı olmadan - test ve hata ayıklama hızlı bir şekilde yapılır.

Şablonlama, özellikle ağ şablonlama, genellikle bir izleyici tarafından okunması amaçlanan formlardaki verileri temsil eder. Bir şablonlama motorunun en basit şekli, çıktıyı üretmek için değerleri şablona yerleştirir.

Dize sabitlerine ve dize yöntemlerine taşınan kullanımdan kaldırılmış dize işlevlerinin yanı sıra, Python'un dize modülü de dize şablonları içerir. Şablonun kendisi, argüman olarak bir dize alan bir sınıftır. Bu sınıftan başlatılan nesneye şablon dize nesnesi denir. Şablon dizeleri ilk olarak Python 2.4'te tanıtıldı. Dize biçimlendirme işleçlerinin yerine koyma için yüzde işaretini kullandığı durumlarda, şablon nesnesi dolar işareti kullanır.

Dolar işareti bu kullanımları dışında, $ herhangi bir görünüm bir ValueError yükseltilmesine neden olur. Şablon dizeleri aracılığıyla kullanılabilecek yöntemler şunlardır:

TikTokni.com