Denge Konsantrasyonu Örnek Problemi

Denge sabiti K, Ürün:% s reaktanlara. K çok küçük bir sayı ise, ürünlerden daha fazla reaktif olmasını beklersiniz. Bu durumda, K = 4.1 x 10-4 küçük bir sayıdır. Aslında oran, ürünlerden 2439 kat daha fazla reaktan olduğunu gösterir.

Çok az N olduğunu varsayabiliriz.2 ve O2 HAYIR formuna tepki verecektir. N miktarı2 ve O2 kullanılan X, daha sonra sadece 2X NO oluşacaktır.


[N-2] = [N2]Ö - X = 0,25 M - X
2] = [O2]Ö - X = 0,43 M - X
[HAYIR] = 2X
X'in reaktanların konsantrasyonlarına kıyasla ihmal edilebilir olduğunu varsayarsak, konsantrasyon üzerindeki etkilerini göz ardı edebiliriz
[N-2] = 0,25 M - 0 = 0,25 M
2] = 0,43 M - 0 = 0,43 M
Bu değerleri denge sabitinin ifadesinde değiştirin
K = [HAYIR]2/[N2][Ö2]
4,1 x 10-4 = [2X]2/(0.25)(0.43)
4,1 x 10-4 = 4X2/0.1075
4,41 x 10-5 = 4X2
1,10 x 10-5 = X2
3,32 x 10-3 = X
X'i denge konsantrasyonu ifadelerine koyun
[N-2] = 0,25 M
2] = 0,43 M
[HAYIR] = 2X = 6,64 x 10-3 M
Aşama 3 - Varsayımınızı test edin:
Varsayımlar yaparken varsayımınızı test etmeli ve cevabınızı kontrol etmelisiniz. Bu varsayım, reaktanların konsantrasyonlarının% 5'i içindeki X değerleri için geçerlidir.

instagram viewer

X, 0.25 M'nin% 5'inden az mı?
Evet - 0.25 M'nin% 1.33'ü
X, 0.43 M'nin% 5'inden az mı?
Evet - 0,43 M'nin% 0,7'sidir
Cevabınızı denge sabit denklemine geri takın
K = [HAYIR]2/[N2][Ö2]
K = (6,64 x 10-3 E)2/(0.25 M) (0.43 M)
K = 4,1 x 10-4
K değeri problemin başında verilen değerle aynıdır. Varsayımın geçerli olduğu kanıtlanmıştır. X değeri konsantrasyonun% 5'inden fazlaysa, ikinci dereceden denklem bu örnek problemde olduğu gibi kullanılmalıdır.

instagram story viewer