Matematik Neden Bir Dildir

Matematik bilim dili denir. İtalyan gökbilimci ve fizikçi Galileo Galilei alıntı ile ilişkilendirilir "Matematik, Tanrı'nın evreni yazdığı dildir"Büyük olasılıkla bu alıntı, Il Saggiatore:

Yine de, matematik gerçekten İngilizce veya Çince gibi bir dil midir? Soruyu cevaplamak için, dilin ne olduğunu ve matematik kelime ve dilbilgisinin cümleleri oluşturmak için nasıl kullanıldığını bilmek yardımcı olur.

"dil"Bir dil, bir disiplinde kullanılan bir kelime veya kod sistemi olabilir. Dil, semboller veya sesler kullanan bir iletişim sistemine atıfta bulunabilir. Dilbilimci Noam Chomsky, dili sonlu bir elemanlar kümesi kullanılarak oluşturulan bir cümle kümesi olarak tanımladı. Bazı dilbilimciler dilin olayları ve soyut kavramları temsil edebilmesi gerektiğine inanırlar.

Matematik tüm bu gereksinimleri karşılar. Semboller, anlamları, sözdizimi ve dilbilgisi tüm dünyada aynıdır. Matematikçiler, bilim adamları ve diğerleri, kavramları iletmek için matematiği kullanır. Matematik kendini (meta-matematik adı verilen bir alan), gerçek dünyadaki olayları ve soyut kavramları tanımlar.

Matematik kelime dağarcığı birçok farklı alfabeden alınmıştır ve matematiğe özgü semboller içermektedir. Sözlü bir dilde bir cümle gibi, bir isim ve fiil içeren bir cümle oluşturmak için kelimelerle matematiksel bir denklem ifade edilebilir. Örneğin:

Matematiksel bir cümle üzerinde bir cümle diyagramı gerçekleştirmeye çalışırsanız, mastarlar, bağlaçlar, sıfatlar vb. Bulacaksınız. Diğer dillerde olduğu gibi, bir sembolün oynadığı rol içeriğine bağlıdır.

Matematik dilbilgisi ve sözdizimi, kelime dağarcığı gibi, uluslararasıdır. Hangi ülkeden olursanız olun ya da hangi dilde konuşursanız olun, matematik dilinin yapısı aynıdır.

Matematiği öğretirken veya öğrenirken matematiksel cümlelerin nasıl çalıştığını anlamak. Öğrenciler genellikle sayıları ve sembolleri korkutucu bulurlar, bu yüzden tanıdık bir dile bir denklem koymak konuyu daha erişilebilir hale getirir. Temel olarak, yabancı bir dili bilinen bir dile çevirmek gibidir.

Öğrenciler genellikle kelime problemlerini sevmezken, sözlü / yazılı bir dilden isimleri, fiilleri ve değiştiricileri çıkarmak ve bunları matematiksel bir denkleme çevirmek değerli bir beceridir. Kelime problemleri anlama ve problem çözme becerilerini arttırır.

Matematik tüm dünyada aynı olduğundan, matematik evrensel bir dil gibi davranabilir. Bir cümle veya formül, ona eşlik eden başka bir dilden bağımsız olarak aynı anlama sahiptir. Bu şekilde matematik, diğer iletişim engelleri olsa bile insanların öğrenmesine ve iletişim kurmasına yardımcı olur.

Herkes matematiğin bir dil olduğunu kabul etmez. "Dil" in bazı tanımları, onu konuşulan bir iletişim biçimi olarak tanımlar. Matematik yazılı bir iletişim şeklidir. Basit bir ekleme ifadesini yüksek sesle okumak kolay olsa da (örneğin, 1 + 1 = 2), diğer denklemleri yüksek sesle okumak çok daha zordur (örn. Maxwell denklemleri). Ayrıca, sözlü ifadeler evrensel bir dilde değil, konuşmacının ana dilinde verilir.

Ancak, işaret dili de bu kritere dayanarak diskalifiye edilecektir. Çoğu dilbilimci işaret dilini gerçek bir dil olarak kabul eder. Artık kimsenin nasıl telaffuz edeceğini ve hatta nasıl okuyacağını bilmediği bir avuç ölü dil var.

Bir dil olarak matematik için güçlü bir durum, modern ilköğretim lise müfredatının matematik öğretimi için dil eğitimindeki teknikleri kullanmasıdır. Eğitim psikoloğu Paul Riccomini ve meslektaşları, matematik öğrenen öğrencilerin "sağlam bir kelime bilgisi tabanı; esneklik; sayılar, semboller, kelimeler ve diyagramlarla akıcılık ve yeterlilik; ve anlama becerileri. "

TikTokni.com