Pozitif ve Negatif Tamsayı Kullanma Kuralları

Tam sayılara, kesirleri veya ondalık sayıları olmayan rakamlar da denir tamsayılar. İki değerden birine sahip olabilirler: pozitif veya negatif.

 • Pozitif tam sayılar sıfırdan büyük değerlere sahip.
 • Negatif tamsayılar sıfırdan küçük değerlere sahip.
 • Sıfır ne olumlu ne de olumsuz.

Pozitif ve negatif sayılarla nasıl çalışılacağı önemlidir, çünkü bir banka hesabını dengelemek, kilo hesaplamak veya yemek tarifleri hazırlamak gibi günlük yaşamda onlarla karşılaşırsınız.

Başarı için İpuçları

Her konu gibi, matematikte başarılı olmak pratik ve sabır gerektirir. Bazı insanlar sayıların çalışmasını diğerlerinden daha kolay bulur. Pozitif ve negatif tamsayılarla çalışmak için birkaç ipucu:

 • Bağlam bilmediğiniz kavramları anlamanıza yardımcı olabilir. Deneyin ve düşünün pratik uygulama antrenman yaparken skor tutmak gibi.
 • Kullanarak sayı doğrusu sıfırın her iki tarafını göstermek, pozitif ve negatif sayılar / tamsayılarla çalışma anlayışını geliştirmeye yardımcı olur.
 • Negatif sayıları içine koyarsanız takip etmek daha kolaydır parantez.

İlave

İster ol, ekleme pozitifler veya negatifler, bu tamsayılarla yapabileceğiniz en basit hesaplamadır. Her iki durumda da, sayıların toplamını hesaplarsınız. Örneğin, iki pozitif tamsayı ekliyorsanız, şöyle görünür:

 • 5 + 4 = 9

İki negatif tamsayının toplamını hesaplıyorsanız, şöyle görünür:

 • (–7) + (–2) = -9

Negatif ve pozitif bir sayının toplamını elde etmek için daha büyük sayının işaretini kullanın ve çıkarın. Örneğin:

 • (–7) + 4 = –3
 • 6 + (–9) = –3
 • (–3) + 7 = 4
 • 5 + (–3) = 2

İşaret, daha büyük sayının işareti olacaktır. Negatif bir sayı eklemenin, pozitif bir sayı çıkarmakla aynı olduğunu unutmayın.

Çıkarma

Çıkarma kuralları toplama için olanlara benzer. İki pozitif tamsayı varsa, küçük sayıyı büyük olandan çıkarırsınız. Sonuç her zaman pozitif bir tamsayı olacaktır:

 • 5 – 3 = 2

Benzer şekilde, negatif bir tamsayıyı pozitif bir tam sayıdan çıkarırsanız, hesaplama bir ek meselesi haline gelir (negatif bir değer ekleyerek):

 • (–5) – 3 = –5 + (–3) = –8

Negatifleri pozitiflerden çıkarıyorsanız, iki negatif iptal edilir ve eklenir:

 • 5 – (–3) = 5 + 3 = 8

Bir negatifi başka bir negatif tamsayıdan çıkarıyorsanız, daha büyük sayının işaretini kullanın ve çıkarın:

 • (–5) – (–3) = (–5) + 3 = –2
 • (–3) – (–5) = (–3) + 5 = 2

Kafanız karışırsa, genellikle önce bir denkleme pozitif bir sayı ve sonra negatif sayı yazmanıza yardımcı olur. Bu, bir işaret değişikliğinin olup olmadığını görmeyi kolaylaştırabilir.

Çarpma işlemi

Çarpma Aşağıdaki kuralı hatırlarsanız tamsayılar oldukça basittir: Her iki tamsayı da pozitif veya negatifse, toplam her zaman pozitif bir sayı olacaktır. Örneğin:

 • 3 x 2 = 6
 • (–2) x (–8) = 16

Ancak, pozitif bir tamsayıyı ve negatif bir tamsayıyı çarpıyorsanız, sonuç her zaman negatif bir sayı olur:

 • (–3) x 4 = –12
 • 3 x (–4) = –12

Daha büyük bir pozitif ve negatif sayılar dizisini çarpıyorsanız, kaç tanesinin pozitif ve kaç tanesinin negatif olduğunu ekleyebilirsiniz. Son işaret fazla olan işarettir.

Bölünme

Çarpma işleminde olduğu gibi, tamsayıları bölme kuralları da aynı pozitif / negatif kılavuzu izler. İki negatifi veya iki pozitifi bölmek pozitif bir sayı verir:

 • 12 / 3 = 4
 • (–12) / (–3) = 4

Bir negatif tamsayıyı ve bir pozitif tamsayıyı bölmek negatif bir sayı ile sonuçlanır:

 • (–12) / 3 = –4
 • 12 / (–3) = –4
TikTokni.com